Ngày 12: Bạn có muốn biết bạn đang được bao nhiêu điểm biết ơn?

Trong podcast này chúng ta sử dụng thang điểm 1-9. Với 1 là Rất không đồng ý và 9 là Rất đồng ý. Tuy nhiên có một số câu sẽ ngược lại với 1 là rất đồng ý và 9 là rất không đồng ý. Các bạn nhớ nghe kĩ để làm cho tốt nhe.

Hoàn thành
0 bình luận